31 Mart 2024

Hastanede Bulunan Bölümlerin Adı Nedir?

ile admin

Hastanelerde bulunan bölümlerin adı nedir? Bu makalede, hastanelerdeki farklı bölümlerin isimlerini öğrenebilirsiniz.

Hastanelerde bulunan bölümlerin adı nedir? Hastanelerde çeşitli bölümler bulunur. Bu bölümler hastaların ihtiyaçlarına göre farklı hizmetler sunar. Acil servis, hastaneye acil durumlar için başvuran hastaların ilk olarak gittiği bölümdür. Dahiliye bölümü, iç hastalıklarıyla ilgilenir ve genel sağlık sorunlarına çözüm sunar. Cerrahi bölümü, ameliyat gerektiren rahatsızlıkların tedavisini üstlenir. Kadın doğum bölümü, gebelik ve doğum süreciyle ilgilenir. Pediatri bölümü ise çocuk hastalıklarıyla ilgilenir. Radyoloji bölümü, görüntüleme teknikleri kullanarak tanı koyma işlemlerini gerçekleştirir. Laboratuvar bölümü, kan ve diğer vücut sıvılarındaki analizlerle teşhis koymada yardımcı olur. Hastanelerdeki bu bölümler, hastaların sağlık sorunlarına uygun tedavi ve bakım sağlamak için önemlidir.

Hastanede bulunan bölümlerin adı genellikle poliklinik, acil servis, radyoloji, laboratuvar ve cerrahi olarak geçer.
Bunların yanı sıra, dahiliye, ortopedi, göz, kulak burun boğaz ve çocuk sağlığı gibi bölümler de bulunur.
Hastanelerde ayrıca, nöroloji, kardiyoloji, dermatoloji, psikiyatri ve fizik tedavi gibi alanlar da mevcuttur.
Hastanede yer alan diğer önemli bölümler arasında yoğun bakım üniteleri, onkoloji ve enfeksiyon hastalıkları yer alır.
Bazı hastanelerde ise diyetisyenlik, rehabilitasyon merkezi ve diş hekimliği gibi özel bölümler de bulunabilir.
 • Hastanelerdeki bölümler hastaların ihtiyaçlarına göre farklılık gösterebilir.
 • Bazı hastanelerde kadın doğum ve üroloji gibi özel bölümler de mevcuttur.
 • Radyoterapi, gastroenteroloji ve kardiyovasküler cerrahi gibi bölümler de hastanelerde yer alabilir.
 • Hastanede bulunan bölümler genellikle uzman doktorlar tarafından yönetilir.
 • Hastanelerdeki bölümler hastaların teşhis ve tedavi süreçlerinde önemli bir rol oynar.

Hastanede hangi bölümler bulunur?

Hastanede farklı bölümler bulunur ve her biri farklı tıbbi hizmetler sunar. Acil servis, hastaneye acil durumlar için başvuran hastaların ilk değerlendirme ve tedavi sürecini yönetir. Dahiliye bölümü, iç hastalıklarıyla ilgilenir ve genel sağlık sorunlarına odaklanır. Cerrahi bölümü, ameliyat gerektiren tıbbi durumlarla ilgilenir ve cerrahi müdahaleler gerçekleştirir. Pediatri bölümü, çocukların sağlık sorunlarıyla ilgilenir ve çocuk hastalıklarının teşhis ve tedavisini yapar.

Dahiliye Bölümü Cerrahi Bölümü Kadın Doğum Bölümü
İç hastalıklarıyla ilgilenen bölüm. Ameliyatlar ve cerrahi müdahalelerin yapıldığı bölüm. Doğum, gebelik ve kadın sağlığıyla ilgilenen bölüm.
Kalp, böbrek, akciğer gibi iç organlarla ilgili sorunların tedavisi yapılır. Apandisit, kırık gibi durumlar cerrahi olarak tedavi edilir. Doğum öncesi ve sonrası takipler, jinekolojik sorunların tedavisi yapılır.

Radyoloji bölümünde hangi işlemler yapılır?

Radyoloji bölümü, görüntüleme teknikleri kullanarak tanı koyma sürecinde önemli bir rol oynar. Bu bölümde röntgen, manyetik rezonans görüntüleme (MR), bilgisayarlı tomografi (BT) gibi yöntemler kullanılarak vücudun iç yapısı görüntülenir. Ayrıca, ultrason ve mamografi gibi diğer görüntüleme teknikleri de radyoloji bölümünde uygulanabilir. Bu işlemler, doktorlara hastalıkları teşhis etme ve tedavi planlaması yapma konusunda yardımcı olur.

 • Röntgen çekimi
 • Ultrasonografi yapma
 • Magnetik rezonans görüntüleme (MR) yapma

Kardiyoloji bölümü hangi hastalıklarla ilgilenir?

Kardiyoloji bölümü, kalp ve damar hastalıklarıyla ilgilenir. Bu bölümde kalp ritim bozuklukları, koroner arter hastalığı, kalp yetmezliği gibi çeşitli kardiyovasküler sorunlar teşhis edilir ve tedavi edilir. Kardiyologlar, elektrokardiyografi (EKG), ekokardiyografi, stres testi gibi testler kullanarak hastaların kalp sağlığını değerlendirir ve uygun tedavi yöntemlerini belirler.

 1. Kalp hastalıkları
 2. Kalp yetmezliği
 3. Kalp ritim bozuklukları
 4. Koroner arter hastalığı
 5. Kalp kapak hastalıkları

Hangi bölümde göz hastalıklarıyla ilgilenilir?

Göz hastalıklarıyla ilgilenen bölüme göz polikliniği denir. Bu bölümde göz muayenesi yapılır, gözlük reçetesi verilir ve göz hastalıklarının teşhis ve tedavisi gerçekleştirilir. Göz polikliniği ayrıca katarakt ameliyatları, lazer tedavileri ve göz cerrahisi gibi işlemleri de gerçekleştirebilir.

Göz Hastalıkları Bölümü Göz Cerrahisi Bölümü Göz Sağlığı Merkezi
Göz hastalıklarının tanı ve tedavisi ile ilgilenir. Göz cerrahisi operasyonları yapılır. Göz sağlığıyla ilgili genel bakım ve tedavi hizmetleri sunulur.
Glokom, katarakt, kornea hastalıkları gibi göz rahatsızlıklarının tedavisi yapılır. Lazer cerrahisi, refraktif cerrahi gibi göz ameliyatları gerçekleştirilir. Gözlük reçetesi, göz muayenesi ve kontakt lens uygulamaları gibi hizmetler sunulur.
Göz sağlığına yönelik kontroller ve tedaviler yapılır. Retina hastalıkları, göz tümörleri gibi daha kompleks operasyonlar gerçekleştirilir. Göz enfeksiyonları, göz alerjileri gibi rahatsızlıkların tedavisi yapılır.

Nöroloji bölümü hangi hastalıklarla ilgilenir?

Nöroloji bölümü, sinir sistemi hastalıklarıyla ilgilenir. Bu bölümde beyin, omurilik ve sinirlerle ilgili sorunlar teşhis edilir ve tedavi edilir. Nörologlar, migren, inme, epilepsi gibi nörolojik hastalıkların teşhis ve tedavisini yapar. Elektromiyografi (EMG), elektroensefalografi (EEG) gibi testler kullanarak hastaların sinir sistemi fonksiyonlarını değerlendirir.

Nöroloji bölümü, beyin, omurilik ve sinir sistemi hastalıklarıyla ilgilenir.

Hangi bölümde doğum ve kadın hastalıklarıyla ilgilenilir?

Doğum ve kadın hastalıklarıyla ilgilenen bölüme jinekoloji bölümü denir. Bu bölümde gebelik takibi yapılır, doğum öncesi ve doğum sonrası bakım sağlanır. Ayrıca, jinekologlar kadın üreme organlarıyla ilgili hastalıkların teşhis ve tedavisini yapar. Jinekoloji bölümü aynı zamanda jinekolojik cerrahi işlemleri de gerçekleştirebilir.

Doğum ve kadın hastalıklarıyla ilgilenen bölüm, Kadın Hastalıkları ve Doğum bölümüdür.

Hangi bölümde psikolojik sorunlarla ilgilenilir?

Psikiyatri bölümü, psikolojik sorunlarla ilgilenir. Bu bölümde depresyon, anksiyete bozuklukları, bipolar bozukluk gibi ruh sağlığı sorunlarının teşhis ve tedavisi gerçekleştirilir. Psikiyatristler, hastalarla görüşmeler yaparak psikoterapi uygular ve gerektiğinde ilaç tedavisi de başlar.

Psikiyatri

Psikiyatri, tıp fakültelerinde eğitim alan doktorların psikolojik sorunlarla ilgilendiği bir bölümdür. Psikiyatristler, psikolojik rahatsızlıkların tanı ve tedavisiyle ilgilenirler.

Klinik Psikoloji

Klinik psikoloji, psikolojik sorunlarla ilgilenen bir diğer bölümdür. Klinik psikologlar, bireylerin yaşadığı psikolojik sorunları değerlendirir ve terapiler uygularlar.

Ruh Sağlığı ve Hastalıkları Hemşireliği

Ruh sağlığı ve hastalıkları hemşireliği, psikolojik sorunlarla ilgilenen bir diğer meslek dalıdır. Ruh sağlığı hemşireleri, bireylere psikolojik destek sağlar ve tedavi sürecine yardımcı olurlar.